Strokovni delavec 1, športna rekreacija in šport starejših

OSNOVNI PODATKI

PRIREDITELJ: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (v nadaljevanju OKS-ZŠZ)
KRAJ: Ljubljana, Fakulteta za šport
TERMINI IZVEDBE:    29. 09. 2023 ‑ 10. 12. 2023
VODJA: mag. Taja Škorc
KONTAKT: sportzavse@olympic.si