ESS projekt

15. banner 2560x1000 px_resize2

 

Predstavitev projekta

Konzorcij Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ) in Planinske zveze Slovenije (PZS) je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) izbralo na podlagi Javnega razpisa za izbor izvajalca projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018 - 2022.

Projekt »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022« se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10.2 Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Izvajanje projekta je omogočilo sofinanciranje Evropske unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

Cilj projekta je bil izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela. Ciljna skupina projekta so bili zaposleni, ki delujejo na področju športa in potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev 4.577.854,59 EUR od tega:
1. Za proračunsko leto 2018: 800.000,00 EUR, od tega:
o za vzhodno kohezijsko regijo 480.000,00 EUR
o za zahodno kohezijsko regijo 320.000,00 EUR

2. Za proračunsko leto 2019: 799,999,99 EUR, od tega:
o za vzhodno kohezijsko regijo 479.999,99 EUR
o za zahodno kohezijsko regijo 320.000,00 EU

3. Za proračunsko leto 2020: 400.000,00 EUR, od tega:
o za vzhodno kohezijsko regijo 240,000,00 EUR
o za zahodno kohezijsko regijo 160.000,00 EUR

4. Za proračunsko leto 2021: 1.199.134,60 EUR, od tega:
o za vzhodno kohezijsko regijo 720,000,00 EUR
o za zahodno kohezijsko regijo 479.134,60 EUR

5. Za proračunsko leto 2022: 1.378.720,00 EUR, od tega:
o za vzhodno kohezijsko regijo 827.232,00 EUR
o za zahodno kohezijsko regijo 551.488,00 EUR

 Povezava na stran Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj

Povezava na stran Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport

Mnenja strokovnjakov o področju usposabljanja in različnih vidikih projeka.

 

Partnerji projekta

16. banner 720x300 px_2

 

Rezultati projekta

31. video 1920x1080px-v2