Usposabljanja

Športna rekreacija, 1. stopnja

Program 1. stopnje športne rekreacije, oziroma naziv Strokovni delavec 1, športna rekreacija je namenjen osebam, ki želijo voditi vadbo na področju osebnega trenerstva, fitnesa, vseh vrst skupinskih vadb, joge, nordijske hoje in ostalih športnih dejavnosti, ki nimajo svoje tekmovalne oblike. Kompetence, ki jih oseba s tem programom dobi so izvajanje in spremljanje procesa športno rekreativne vadbe.

Športna rekreacija, 2. stopnja

Program 2. stopnje športne rekreacije, oziroma naziv Strokovni delavec 2, športna rekreacija predstavlja nadgradnjo programa 1. stopnje tako z vidika širjenja kot poglabljanja znanja. Poleg tega kandidati pridobijo dodatni dve pomembni kompetenci in sicer načrtovanje in organiziranje športne rekreativne vadbe.

Šport starejših, 1. stopnja

Program 1. stopnje športa starejših, oziroma naziv Strokovni delavec 1, šport starejših je namenjen osebam, ki želijo voditi vadbo na področju osebnega trenerstva, fitnesa, vseh vrst skupinskih vadb, joge, nordijske hoje in ostalih športnih dejavnosti, ki nimajo svoje tekmovalne oblike za osebe, ki so stare 65 let ali več. Kompetence, ki jih oseba s tem programom dobi so izvajanje in spremljanje procesa športno rekreativne vadbe za osebe stare 65 let ali več.

Šport starejših, 2. stopnja

Program 2. stopnje športa starejših, oziroma naziv Strokovni delavec 2, šport starejših predstavlja nadgradnjo programa 1. stopnje tako z vidika širjenja kot poglabljanja znanja. Poleg tega kandidati pridobijo dodatni dve pomembni kompetenci in sicer načrtovanje in organiziranje športne rekreativne vadbe za osebe stare 65 let ali več.