Uspešno prvo leto projekta

Uspešno prvo leto projekta
Za Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (v nadaljevanju OKS-ZŠZ) je bilo prvo leto projekta »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ), izredno uspešno.
Že od začetne prijave OKS-ZŠZ na javni razpis MIZŠ in vse do vzpostavitve sistema dela je bilo vloženega veliko truda. Projektna skupina je takoj po objavi izbora izvajalca javnega razpisa začela z delom in do konca leta 2018 je bilo zaključenih preko 40 dogodkov (13 programov usposabljanja; 28 licenčnih seminarjev in 2 programa nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja), približno 10 pa jih je bilo najavljenih ali še v teku. Da je bilo po skupno 1847 vključitvah posameznikov pridobljenih kar 1639 usposobljenosti ali licenc, je podatek, ki posebno navdušuje. Omeniti velja tudi, da imajo posamezniki še vedno možnost opraviti manjkajoče zahtevane obveznosti in si s tem pridobiti usposobljenost za delo v športu.
V kolikor bo delo do izteka projekta potekalo po predvidenem planu, lahko računamo, da bodo kazalniki, določeni s strani MIZŠ, brez težav doseženi. Kakšne bodo končne številke je nemogoče napovedati in v končni fazi niti ni tako pomembno, lahko pa z gotovostjo zatrdimo, da si bo projektna ekipa OKS-ZŠZ v sodelovanju z nosilci programov, Nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in drugimi športnimi organizacijami, še naprej prizadevala, da bodo dogodki čim bolj kvalitetno organizirani in izvedeni ter da bi bil čim več posameznikom omogočen pristop nanje.
 
Vzporedno z razpisovanjem in organizacijo dogodkov poteka pregled programov usposabljanj, ki zaradi spremembe zakonodaje potrebujejo prenovo. V letu 2018 je bilo pregledanih 125 predlogov programov iz 24 športnih panog oziroma športnih področij.
 
Vpliv na delo na projektu je imelo nekaj (ne)predvidenih dogodkov. V nadaljevanju naj pregledamo tiste, ki so najbolj zaznamovali leto 2018.
Vzpostavitev internetne strani: Za potrebe projekta je bila vzpostavljena internetna stran http://usposabljanje.olympic.si, na kateri je mogoče dobiti glavne informacije o projektu. Na strani so redno objavljeni aktualni razpisi za prihajajoče dogodke in povabila k oddaji ponudb ter vse informacije v zvezi s predmetom zbiranja ponudb – predvsem za najem prostorov.
Oglaševanje projekta: Da bi za projekt izvedel širši krog morebitnih zainteresiranih oseb, je bila pripravljena in izvedena oglaševalska kampanja. Celotno oglaševanje je obsegalo uredniške članke in zakupe oglasnih prostorov v osmih različnih tiskanih medijih ter na devetih spletnih straneh. Skupna naklada vseh tiskanih medijev je znašala več kot 490.000 in je dosegla dobrih 589.000 ljudi. Pri spletnih medijih je bilo zakupljenih približno 740.000 prikazov. Glede na navedene podatke lahko zaključimo, da je bila kampanja uspešna, saj je imela zelo velik doseg, tako v tiskanih kot spletnih medijih. Članki so bili zelo dobro sprejeti, ter glede na čas zadržanosti uporabnikov na spletni strani, berljivi in zanimivi.
Selitev: Jeseni se je celoten OKS-ZŠZ preselil v nove prostore. S tem so se pogoji dela tako za projektno ekipo kot tudi za vse zaposlene na OKS-ZŠZ bistveno izboljšali.
Spletna aplikacija: Največjo spremembo je gotovo prinesla spletna aplikacija za prijavo na dogodke. Dogovarjanje z izvajalcem o vsebini aplikacije, preizkušanje delovanja aplikacije, reševanje napak, priprava tekstovnih in video navodil za prijavo itd. so bile dejavnosti, ki so zahtevale ogromno časa, iznajdljivosti in energije. Občasno se dogodi, da je treba osebam, ki niso toliko vešče uporabe računalnika, pri prijavi pomagati, večinoma pa uporabniki nimajo večjih težav. Aplikacija je v polni meri zaživela, tako da prijave na dogodke potekajo izključno preko spletnega naslova http://prijave.olympic.si.
 
Čeprav rednega poteka projekta in izrednih dogodkov ni vedno enostavno usklajevati, so vsi zgoraj omenjeni dogodki nedvomno doprinesli k projektu.
 
Veselimo se novih izzivov,
 
projektna skupina OKS-ZŠZ

 

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji