Zaključna konferenca evropskega projekta »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022«

Zaključna konferenca evropskega projekta »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022«
Pred iztekom aktualnega projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu v letih 2018 - 2022, je poslovodeči konzorcijski partner OKS-ZŠZ v sodelovanju s konzorcijskim partnerjem Planinsko zvezo Slovenije, 18.10.2022 v Ljubljani v Grand Hotelu Union, izvedel Zaključno konferenco projekta.
Pred  iztekom aktualnega projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu v letih 2018 - 2022,  je poslovodeči konzorcijski partner OKS-ZŠZ v sodelovanju s konzorcijskim partnerjem Planinsko zvezo Slovenije, 18.10.2022 v Ljubljani v Grand Hotelu Union, izvedel  Zaključno konferenco projekta.

Dogodek je bil razdeljen na uvodni in plenarni del z dvema okroglima mizama. V prvem delu sta udeležence konference v uvodu nagovorila predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, g. Bogdan Gabrovec in direktorica Direktorata za šport pri MIZŠ, dr. Mojca Doupona, ki sta poudarila pomen in prispevek projekta za nadaljnji razvoj slovenskega športa. Na slednje sta se navezala tudi naslednja govorca, predsednik Planinske zveze Slovenije, g. Jože Rovan in predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega Paralimpijskega komiteja, g. Damijan Lazar, ki je ob tej priložnosti NPŠZ pozval k pripravi programov usposabljanj za trenerje športnikov invalidov v njihovih športnih panogah.

Sledila je predstavitev rezultatov projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 s strani vodje projekta, ga. Nadje Schweiger in generalnega sekretarja Planinske zveze Slovenije, g. Damjana Omerzuja. Sofinanciranje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropske Unije iz Evropskega socialnega sklada,  je 8665 posameznikom omogočilo, da so se vključili v usposabljanja in dousposabljanja, skladno z Zakonom o športu, ter licenčne seminarje in programe stalnega strokovnega usposabljanja za zaposlene v vzgoji in izobraževanju. Stališče nosilcev programov do projekta je v splošnem pozitivno. Sofinanciranje jim je omogočilo izvedbo deficitarnih programov usposabljanj, zagotovilo jim je dobre pogoje za izvedbo brezplačnih dogodkov in podporo pri prenovi programov usposabljanj.

Prezentacije iz zaključne konferenca najdete na tej povezavi.

Plenarni del je bil razdeljen na dva dela. V prvem delu so svoje vtise in izkušnje s projekta delili nosilci programov usposabljanj: dr. Boro Štrumbelj, Plavalna zveza Slovenije, mag. Taja Škorc, OKS-ZŠZ, Ana Radivo, Športna unija Slovenije, Dejan Gašparin, Košarkarska zveza Slovenije in Luka Žvižej, vrhunski športnik, kot udeleženec programa usposabljanja.

V drugem delu so na podlagi nekaterih iztočnic iz prve razprave na temo dviga kakovosti v slovenskem športu na področju razvoja kadrov razpravljali: dr. Mojca Doupona, Direktorat za šport, MIZŠ, dr. Janez Vodičar, Fakulteta za šport, dr. Simon Slokan, Inšpektorat RS za šolstvo in šport, mag. Borut Kolarič, OKS-ZŠZ in mag. Hasan Ibrić, Taekwondo zveza Slovenije.

Skupen sklep vseh sodelujočih na zaključni konferenci je bil, da je usposabljanje strokovnih delavcev v športu izrednega pomena in temelj za ohranitev in razvoj slovenskega športa, zato je potrebno usmeriti skupne moči v iskanje novega finančnega vira za podporo te dejavnosti. Projekt potrjuje ustrezen pristop k razvoju športne stroke v Sloveniji in bi ga veljalo v čim večji meri sistemsko vpeljati.

Izseke iz konference si lahko ogledate na YouTube.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji