Financiranje

Finančni načrt

Finančna konstrukcija projekta

 
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 5.000.000,00 EUR in je od tega po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
 1. Za proračunsko leto 2018: 1.188.000,00 EUR, od tega:
  • za KRVS 712.800,00 EUR, od tega:
  • 570.240,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
  • 142.560,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
  • za KRZS 475.200,00 EUR, od tega:
  • 380.160,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
  • 95.040,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
 1. Za proračunsko leto 2019: 800.000,00 EUR, od tega:
 • za KRVS 480.000,00 EUR, od tega:
 • 384.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
 • 96.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
 • za KRZS 320.000,00 EUR, od tega:
 • 256.000,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
 • 64.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
 1. Za proračunsko leto 2020: 1.000.000,00 EUR, od tega:
 • za KRVS 600.000,00 EUR, od tega:
 • 480.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
 • 120.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
 • za KRZS 400.000,00 EUR, od tega:
 • 320.000,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
 • 80.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
 1. Za proračunsko leto 2021: 1.006.000,00 EUR, od tega:
 • za KRVS 603.600,00 EUR, od tega:
 • 482.880,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
 • 120.720,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
 • za KRZS 402.400,00 EUR, od tega:
 • 321.920,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
 • 80.480,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
 1. Za proračunsko leto 2022: 1.006.000,00 EUR, od tega:
 • za KRVS 603.600,00 EUR, od tega:
 • 482.880,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
 • 120.720,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
 • za KRZS 402.400,00 EUR, od tega:
 • 321.920,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
 • 80.480,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).


Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji