Aktualni razpisi

23.3.2019 - Razpis programa medpredmetno sodelovanje: vključevanje gibanja v izvedbo vsebin šolskih predmetov

25.3.2019 - Razpis usposabljanja za naziv Učitelj teka na smučeh 3

30.3.2019 - Razpis usposabljanja za naziv - Smučarski vodnik

30.3.2019 - Razpis programa - Vaje na delovnem mestu za zdravje zaposlenih

13.4.2019 - Razpis programa razvoj kompetenc skozi šport in igro

6. 4. 2019 - Licenčni seminar za strokovne delavce v ORIENTACIJSKEM TEKU

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji